4000 782 335

CDEK系统对接服务

服务介绍

实现您的系统与斯德克系统无缝对接和数据自动交互。

服务细项

1.      系统下单对接

2.      电子运单打印

3.      快件跟踪对接

4.      电子账单对接

服务特性

1.      简化下单和发货操作,提升下单和发货效率;

2.      提供方便、快捷、个性化的配送服务体验。

 

使用须知

有系统研发能力或使用电子商务ERP软件。如果关于系统对接有问题,请与IT部联系,电子邮箱是[email protected]